Blue Flower

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


    Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Публічне акціонерне товариство « Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента 03119552

Місцезнаходження емітента 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 57

Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 675-091

Електрона поштова адреса емітента Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства « Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», що відбулися  30 березня 2017 року, було прийнято рішення про переобрання наглядової ради  та ревізійної комісії.

Припинено повноваження Голови наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Гаури Лариси Григорiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних),  яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови наглядової ради займала з 15.04.2014 р.

Обрано Голову наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Гауру Ларису Григорiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних) який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займав з     15.04.2014 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), який володіє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Зубенко Людмили Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Зубенко Людмилу Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних )яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499»  Остапенко Людмилу Петрівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних) яка є представником акціонера Лупар Ольги Павлівни. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499» Марченко Наталію Степанівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних) яка є представником  акціонера Солохненка Василя Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Середи Олени Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Голову ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Середу Олену Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 3 роки.

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Притиковської Свiтлани Олександрiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Притиковську Свiтлану Олександрiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,06% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 3 роки. 

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Чаплигiної Анни Михайлiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,45% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена ревiзiйної комiсiї займала з 15.04.2014 р.

Обрано Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ „ЧОПАС 17499” Чаплигiну Анну Михайлiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних ),  яка володiє 0,45% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 3 роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

          Директор     ____________________                 Шуман Павло Миколайович