Blue Flower

Протокол №1


   П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

 

30 березня 2017р.                                                                                     м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1192173 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

1.      Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Москаленко Альона Степанівна,

Горлач Люся Олексіївна.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Москаленко Альона Степанівна,

Горлач Люся Олексіївна.

 

2.      Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

3.      Затвердження звіту дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2017 році.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік .

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

6. Затвердження висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЧОПАС 17499” у 2016 році

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

7. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

8. Припинення повноважень ревізійної комісії.

«За» подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в зборах.

 

9. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури:

акціонера Гаури Лариси Григорівни

акціонера Ананка Євгена Феодосійовича

акціонера Зубенко Людмили Віталівни

представника акціонера Лупар Ольги Павлівни  Остапенко Людмили Петрівни

представника акціонера Солохненка Василя Олександровича Марченко Наталії Степанівни

 

«За» кожну кандидатуру подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих   для участі в зборах.

 

Наглядову раду обрано в складі:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

представник акціонера Лупар Ольги Павлівни - Остапенко Людмила Петрівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія Степанівна

 

10. Обрання ревізійної комісії

Запропоновано для голосування кандидатури:

Середи Олени Віталіївни

Притиковської Світлани Олександрівни

Чаплигіної Анни Михайлівни

 

«За» кожну кандидатуру подано 1192173 акцій, що складає 100% голосуючих акцій, зареєстрованих   для участі в зборах.

 

Рівізійну комісію  обрано в складі:

Середа Олена Віталіївна

Притиковська Світлана Олександрівна

Чаплигіна Анна Михайлівна

 

 

 Лічильна  комісія:              Данилевська Н.О.

                                           Москаленко А.С.

                                    Горлач Л.О.