Blue Flower

Оголошення про збори акціонерів 15 листопада 2017р.


   Дирекція ПАТ “Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499” доводить до відома, що   15 листопада 2017 року об 11:00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 (у приміщенні актового залу ПАТ).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів –  09 листопада  2017 року.

 

 

Порядок денний:

1.     Обрання лічильної комісії.

2.     Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.  Звіт дирекції про роботу ПАТ “ЧОПАС 17499” за звітний період.

4.  Припинення повноважень директора та дирекції.

5.  Обрання директора і дирекції

 

 

     Реєстрація учасників зборів з 8:00 до 10:30. Початок зборів об 11:00. При  собі мати паспорт.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства м.Чернігів, вул.Мстиславська, 57 у головного бухгалтера, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Шевченко Н.М.  Телефони для довідок: (0462) 674-434,774-314. Веб-сайт  - opaschernigiv.com.ua.

 

 

Директор                                                                     П.Шуман

 

         Головний бухгалтер                                                    Н.Шевченко