Blue Flower

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (11-2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Публічне акціонерне товариство « Чернігівське обласне

підприємство автобусних станцій 17499»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента 03119552

Місцезнаходження емітента 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 57

Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 675-091

Електрона поштова адреса емітента opas17499@ukr.net

 

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства « Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», що відбулися  15 листопада 2017 року, було прийнято рішення про переобрання директора та дирекції.

 

Припинено повноваження Директора ПАТ „ЧОПАС 17499” Шумана Павла Миколайовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних),  який володiє 47,37%  в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Директора займав з 15.11.2012 р.

Обрано Директора ПАТ „ЧОПАС 17499” Шумана Павла Миколайовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), який володiє 47,37% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 5 років.

Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ „ЧОПАС 17499” Лупар Ольги Павлівни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 9,65% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена дирекції займала з 15.11.2012 р.

Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ „ЧОПАС 17499” Солохненка Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), який володiє 8,69% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена дирекції займав з 15.11.2012 р.

Обрано Члена дирекції  ПАТ „ЧОПАС 17499” Солохненка Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних ), який володiє 8,69% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 5 років.

Припинено повноваження Члена дирекції ПАТ „ЧОПАС 17499” Шевченко Ніни Миколаївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 5,57% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена дирекції займала з 15.11.2012 р.

Обрано Члена дирекції ПАТ „ЧОПАС 17499”  Шевченко Ніну Миколаївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних) яка володiє 5,57% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 5 років.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Директор                                                    Шуман Павло Миколайович