Blue Flower

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04-2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

I.Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство « Чернігівське обласне

                                                      підприємство автобусних станцій 17499»

Код за ЄДРПОУ:  03119552

Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 57

Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 675-091

Електрона поштова адреса емітента: opas17499@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  opaschernigiv.com.ua/index.php/aktsioneram

Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  

I.Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства « Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», що відбулися  23 квітня 2019 року, було прийнято рішення про переобрання наглядової ради.

 

Припинено повноваження Голови наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Гаури Лариси Григорiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних),  яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови наглядової ради займала з 20.04.2018 р.

Обрано Голову наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Гауру Ларису Григорiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних) який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займав з     20.04.2018 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), який володіє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Зубенко Людмили Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала з 20.04.2018 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Зубенко Людмилу Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних ) яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Лупар Ольги Павлівни (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володіє 9,65% в статутному фонді ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала з 20.04.2018 р.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499»  Лупар Ольгу Павлівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних ), яка володiє 9,65% в статутному фондi ПАТ „ЧОПАС 17499”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ „ЧОПАС 17499” Марченко Наталії Степанівни, яка є представником акціонера Солохненка Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала з             20.04.2018 р.

Обрано члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Марченко Наталію Степанівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка є представником  акціонера Солохненка Василя Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рік.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

       

 Директор     ____________________                 Шуман Павло Миколайович