Blue Flower

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04-2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Шуман Павло Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

            ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ 17499

  1. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            14000 м. Чернігів, вул. Мстиславська буд. 57

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            03119552

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (0462)67-50-91 , (0462)67-50-91

  1. Адреса електронної пошти

            Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

opaschernigiv.com.ua

15.04.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2020

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Гаура Лариса Григорiвна

н/д

0,18

Зміст інформації:

Припинено повноваження Голови наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Гаури Лариси Григорiвни (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови наглядової ради займала з 23.04.2019 р.

15.04.2020

обрано

Голова наглядової ради

Гаура Лариса Григорiвна

н/д

0,18

Зміст інформації:

Обрано Голову наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Гауру Ларису Григорiвну (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рiк.

15.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ананко Євген Федосiйович

н/д

0,18

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Ананка Євгена Федосiйовича (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних) який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займав з 23.04.2019 р.

15.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Ананко Євген Федосiйович

н/д

0,18

Зміст інформації:

Обрано Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Ананка Євгена Федосiйовича (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рiк.

15.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Зубенко Людмила Вiталiївна

н/д

0,18

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Зубенко Людмили Вiталiївни (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала  з 23.04.2019 р.

15.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Зубенко Людмила Вiталiївна

н/д

0,18

Зміст інформації:

Обрано Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Зубенко Людмилу Вiталiївну (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ) яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рiк.

15.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Лупар Ольга Павлiвна

н/д

9,65

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Лупар Ольга Павлiвна (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка володiє 9,65% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499".. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. . Посаду Члена наглядової ради займала з 23.04.2019 р.

15.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Лупар Ольга Павлiвна

н/д

9,65

Зміст інформації:

Обрано члена наглядової ради ПАТ " ЧОПАС 17499" Лупар Ольгу Павлiвну (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ), яка володiє 9,65% в статутному фондi ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рiк.

15.04.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Марченко Наталiя Степанiвна

н/д

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Марченко Наталiї Степанiвни, яка є представником акцiонера Солохненка Василя Олександровича (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена наглядової ради займала з 23.04.2019.

15.04.2020

обрано

Член наглядової ради

Марченко Наталiя Степанiвна

н/д

0

Зміст інформації:

Обрано члена наглядової ради ПАТ "ЧОПАС 17499" Марченко Наталiю Степанiвну (суб'єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка є представником акцiонера Солохненка Василя Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 1 рiк.

15.04.2020

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Середа Олена Вiталiївна

н/д

0,05

Зміст інформації:

Припинено повноваження Голови ревізійної комісії ПАТ "ЧОПАС 17499" Середи Олени Віталіївни (суб'єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володіє 0,05% в статутному фонді ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови ревізійної комісії з 30.03.2017 р. Згідно протоколу спільного засідання дирекції та наглядової ради  №4 від 02.04.2020 року прийнято рішення не створювати ревізійну комісісю товариства.

15.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Притиковська Свiтлана Олександрiвна

н/д

0,06

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена ревізійної комісії ПАТ "ЧОПАС 17499" Притиковської Світлани Олександрівни (суб'єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володіє 0,06% в статутному фонді ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена ревізійної комісії з 30.03.2017 р. Згідно протоколу спільного засідання дирекції та наглядової ради  №4 від 02.04.2020 року прийнято рішення не створювати ревізійну комісісю товариства.

15.04.2020

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Чаплигiна Анна Михайлiвна

н/д

0,45

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена ревізійної комісії ПАТ "ЧОПАС 17499" Чаплигіної Анни Михайлівни (суб'єкт не надає згоди на розкриття  паспортних даних), яка володіє 0,45% в статутному фонді ПАТ "ЧОПАС 17499". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена ревізійної комісії з 30.03.2017 р. Згідно протоколу спільного засідання дирекції та наглядової ради  №4 від 02.04.2020 року прийнято рішення не створювати ревізійну комісісю товариства.