Blue Flower

Протокол №1

П р о т о к о л  №1

лічильної комісії по підсумках голосування на загальних зборах акціонерів

ПРАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

 

27 квітня 2021р.                                                                    м. Чернігів

 

Для участі в зборах зареєструвалися власники (представники) 1188256 штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для голосування обрати лічильну комісію в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Хозяєва Вікторія Іванівна,

Лузан Павло Михайлович.

«За» подано 1030256 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

 

Лічильну комісію обрано в складі:

Данилевська Наталія Олександрівна,

Хозяєва Вікторія Іванівна,

,Лузан Павло Михайлович.

 

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після голосування.

«За» подано 1030256 акцій що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

Затвердження звіту Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2021 році.

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності ПРАТ „ЧОПАС 17499” за 2020 рік та визначити основні напрямки діяльності у 2021 році.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Річний звіт за 2020 рік – затвердити. Збитки перекрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Припинення повноважень наглядової ради.

«За» подано 1030256 акцій, що складає 100% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

Рішення ухвалено одноголосно.

 

  1. Обрання наглядової ради.

Запропоновано для голосування кандидатури: акціонера Гаури Лариси Григорівни,акціонера Ананка Євгена Феодосійовича, акціонера Зубенко Людмили Віталівни, акціонера Лупар Ольги Павлівни, представника акціонера Солохненка Василя Олександровича - Марченко Наталії Степанівни.

 

            «За» кандидатуру Гаура Лариса Григорівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Ананко Євген Феодосійович подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Зубенко Людмила Віталівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Лупар Ольга Павлівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

            «За» кандидатуру Марченко Наталія Степанівна подано 1030256  голосів, що складає 20% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів товариства та є голосуючими з цього питання.

 

Рішення ухвалено одноголосно.

 

 Ухвалили обрати на 1 рік членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

акціонер Гаура Лариса Григорівна

акціонер Ананко Євген Феодосійович

акціонер Зубенко Людмила Віталівна

акціонер Лупар Ольга Павлівна

представник акціонера Солохненка Василя Олександровича – Марченко Наталія  Степанівна.

 

 

 

Лічильна  комісія:                                         Данилевська Н.О.

                                                                                    

                                                                             Хозяєва В.І.       

                       

                                                                        Лузан П.М.